Om Wällufsbygdens Hembygdsförening

Wällufsbygdens hembygdsförening bildades 1969 av en grupp företagsamma personer. Verksamhetsområdet skulle omfatta orterna omkring Välluv. Föreningen skulle tillvarataga och bevara gamla verktyg, maskiner, hushållsföremål och andra saker som hade anknytning till orten, så att kommande generationer skulle kunna se hur hur folk levde och använde olika hjälpmedel för att klara av sitt dagliga arbete. Ett museum skulle inredas för att göra det möjligt att visa de olika föremålen.

Hembygdsföreningen har sina samlingar i Välluvs gamla prästgårds ekonomibyggnader i Påarp, som är beläget en mil öster om Helsingborg. Föreningens museum är fördelat på tre byggnader med två våningar i varje samt ett vagnslider, med en sammanlagd yta av ca 1200 kvm.

Två ekonomibyggnader Välluvs församlingsgård fick föreningen nyttjanderätten till av Välluvs församling. I dessa har en del av församlingens medlemmar inrett och iordningställt olika avdelningar så att besökande kan få en god överblick hur de olika föremålen använts i den dagliga gärningen.

På HEMBYGDENS DAG 1994 invigdes en ny museibyggnad, en korsvirkeslänga byggd i egen regi med stöd av Helsingborgs kommun. Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur, Kropps pastorat samt ALU-anställda byggnadsarbetare samt egna arbets- och ekonomiska insatser.

I hantverksmuseet (byggnad ”A”) finns på nedre plan en komplett inredd smedja med verktyg och maskiner som kommit från orten. En lanthandel med ett stort sortiment av gamla vanor och allt som en man utbjöd till försäljning i en sådan. Ett konditori som är autentiskt med det som en gång var verksamt i Påarp.

I hantverksavdelningen finns maskiner och verktyg som dåtidens hantverkare använde. Här finns också ett textilrum där gamla kläder, hembygdsdräkter, hattar, linne mm visas. Det har också inrättats en avdelning med redskap för linneberedning och en avdelning för olika hushållsredskap har färdigställts.

En avdelning med leksaker och ett glasskåp där föreningen förvarar kameror, vågar, klockor, glasögon mm har upprättats. På andra våningen finns en skolsal från början av 1900-talet med bland annat en gammal skolbänk där man fick lära sig att skriva  i sanden med en träpinne, boksamlingar, fågelsamling, ett gammalt lantkök, herrum, finare matrum, vardagsrum med matplats samt ett rum med vävutrustning. Här finns också altare och altarring från 1939 och ett pneumatiskt spelbord till orgel från Välluvs kyrka.

I nya korsvirkeslängans (byggnad ”B”) nedre plan finns bl a  gamla brandsprutor, en fullt utrustad brandbil från 1937 från Mörarps Brandkår. Brandbilen brukar användas vid Hembygdens Dag och vid rallyn med gamla bilar. En avdelning för Frivilliga försvaret och en för spisar, ugnar, lampor mm, samt en separat lokal för olika utställningar under sommarhalvåret.

Här finns också en avdelning med olika sorters tvättredskap från filbräda till byk i stora kar och tvättmaskiner, såväl äldre som modernare. På andra våningen finns en del av ”Apoteket Kärnan”, kök och rum från en statarbostad, ett inrett 40- 50-talsrum, halmarbete, porslin, handarbete, skrivmaskiner, räknemaskiner samt radioapparater, allt från kristallmottagare till moderna apparater.

I Påarpsrummet finns bildmaterial som handlar om hur det var i Påarp förr i tiden, en utställning från handikapp OS och material från Lions Mörarp – Påarp.

En grupp medlemmar har undernågra års tid ägnat sig åt att kartlägga Välluv från enskiftet fram tills nu, kyrkogården, kyrkan, skolan, järnvägen mm. Allt detta material förvaras i ”Forskarrummet” på ett betryggande sätt. I Vagnslidret vid sidan av byggnad B finns olika större jordbruksmaskiner och en gammal traktor, ”Grålle”, från 1940-talet.

I vagnsmuseet (byggnad"C") finns på nedre plan arbetsvagnar, likvagn från 1800-talets slut, en brödvagn som drogs av hästar och som användes när bageriet körde ut bröd. Vidare finns här en hästspilta och kobås med utrustning för handmjölkning såsom pall, sil, och mjölkkylare. Här finns också kontrollassistentens instrument för provtagningar.

På andra våningen finns bland annat plog och harv i trä från 1800-talet fram till våra dagars lantbruksmaskiner. Här visas hur det skördas från kärve till självbindare. Vidare finns här trädgårdsredskap, slädar och "Hubbor", en väv för vassmattor och en slaktavdelning med mera.

 

Söder om byggnaderna finns en trädgård med bland annat "krydd- och medicinalväxter", perenna växter samt odlingar av humle, krusbär, vinbär, hallon och björnbär.

Vi får inte glömma rosenträdgården med ett 50-tal olika sorters rosor. Det är värt ett besök under blomningstiden i slutet av juni till slutet av juli.

Hembygdsföreningen har mottagit en donation från Anna Bergkvist i Mörarp bestående av sju målade tavlor med motiv från gamla Mörarp.

Wällufsbygdens Hembygdsförening hälsar er alla välkomna att besöka oss vid våra olikaarrangemang.

Vi finns på hembygdsmuseet varje helgfri lördag mellankl 9.00 - 11.30, eller efter överenskommelse.

Kontakta då Anders Andrén på telefon 0705-22 75 98 eller 
Sven Ingvarsson på telefon 042-22 81 70. Vi tar även emot grupper och kan ordna med servering av kaffe.

Ett besök i Välluvs gamla medeltidskyrka med inspelad guidning på 18 minuter kan ordnas.